Digital and analog electronics, R&D, electronic devices projects, GNSS, NaviSoC and more

 

W latach 2017-2020firma Inowatronika Tomasz Radomski w ramach konsorcjum z firmą ChipCraft Sp. z o.o. oraz Politechniką Warszawską, realizować będzie projekt pt.:

“Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” ( akronim “NaviSoC)”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 “Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELEM PROJEKTU jestopracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo.

System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

Wartość projektu:           6 700 454,84 PLN
Kwota dofinansowania: 5 799 779,05 PLN

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0101/16 z dn. 17/10/2017 r.

Ogłoszenia publiczne:

Close Menu