EU Projects

 

W latach 2017-2020 firma Inowatronika Tomasz Radomski w ramach konsorcjum z firmą ChipCraft Sp. z o.o. oraz Politechniką Warszawską, realizować będzie projekt pt.:

„Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” ( akronim „NaviSoC)”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”.

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CELEM PROJEKTU jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo.

System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

Wartość projektu:           6 700 454,84 PLN
Kwota dofinansowania: 5 799 779,05 PLN

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0101/16 z dn. 17/10/2017 r.

Ogłoszenia publiczne:

Nabór na stanowisko Brokera technologii w ramach zapytania ofertowego nr IN/ZO/2018/1.
Nabór na stanowisko Brokera technologii w ramach zapytania ofertowego nr IN/ZO/2017/1.

Do pobrania:

Plakat_informacyjny_Inowatronika

Rozeznanie_cenowe_nr_IN_1_2018

Informacja__wybor_oferty_RC_1_2018

Informacje o naborze:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN/ZO/2019/2 usługi brokera technologii

 Postępowanie nr IN/ZO/2019/3 programista